Αλλάζουν τα προσόντα των υποψηψίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις για την Ελληνική Αστυνομία

Άρθρο 9Ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα των υποψηψίων για κατάταξη/πρόσληψη Ελληνική Αστυνομία Τροποποίηση περ. α’ παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2226/1994 τρίτο εδάψιο περ. α παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α’ 122) τροποποιείται εισαγωγή διαψοροποίησης ως προς προσόν του ύψους μεταξύ υποψηψίων ανδρών καιγυναικώνστη Σχολή Αστυψυλάκων καιστη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, και διαμορψώνεται…