ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2022

Συγχαρητήρια σε όσους προσπάθησαν !!!! Συγχαρητήρια σε όσους συμπαραστάθηκαν ή καθοδήγησαν τους προσπαθούντες !!!! Συγχαρητήρια σε όσους πέτυχαν τους στόχους τους !!!!! Αύγουστος 2022 – Αύγουστος 1992: «30 χρόνια δρόμος …..» Ευχαριστούμε όσους τον περπάτησαν μαζί μας και περιμένουμε τους νέους συνοδοιπόρους μας !!!!!!!

Μηχανογραφικό Κύπρου

Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23 Πληροφορίες στον σύνδεσμο : https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/1/?ui=2&ik=78a4355715&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1737417276021780074&th=181c8bceabe7ae6a&view=att&disp=safe&realattid=f_l56lgdyu0&saddbat=ANGjdJ_TGuIpje3ntOMtdi_LNgRG4krruAzkDGVVLsyi9WhJxWCS-v5Kp9iYLhYVa-qja09t_X9WHATiiRi3j8tynVNpwkURke2euWy0frks6EQkkCuvu87jsvEdbphcwoVSdpG8OBlUtVlLMUoClEQRck-Zvd1h4LHrmN5eIzWamO-y3gVzvDq93iL3U8cXiyKfLll61iEmt_40b8PnQryBLbDzqaw7GEQRpNJM_GsYAJuomeK7Cfavf_kkEImEcrPWfWiYns9P_85yb6zOFiCnD5JNXzCjhVIMtIU0cac0cXwflSPA3GHAaPo0svlK-BDfhCS520IiG1qB3HrXf7btBrJjMPSuXkPVhyBnr1vRDI_gO4_jj1SVHWaudzvyTZITKDlI4UCynA_9yzoZNI4IggT0XzwwEyhwT0XlIYJRCx2rbcmkKM2_6229WRdmc2moKqj55X78BBvwcZHnvrGYZTEPkoHaXRcxS1vVzej2MkUSS4_Fn7sJbI7ef0VThpdktD1bECSorf7ScMO9RnARCc9HiQiVLHaHyY9d2WuXfOcj7HhourkulCjs7OAIVwmltUWBJO4Fb6_kIhqs7iE6Ovrqsmp5N3JCoYBog76Sy8BOpFvy2s0Cppr5OjBUw7yjAr-0DJr7ukEHCQLr27F_4OQfm0Y-R-c94JUBJPaj8smYrGQYE_u9EkoXxeazxtrOVXOlrCgJzX5ySDX6SGFfUuTrbIunNl6yuRTN7FxABC08TRZHuqFkPLgsHipaRjQy0EsqdcMzCIJXv1yMA3caNK9jsBGDY5MR7i6hnA

Αλλάζουν τα προσόντα των υποψηψίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις για την Ελληνική Αστυνομία

Άρθρο 9Ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα των υποψηψίων για κατάταξη/πρόσληψη Ελληνική Αστυνομία Τροποποίηση περ. α’ παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2226/1994 τρίτο εδάψιο περ. α παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α’ 122) τροποποιείται εισαγωγή διαψοροποίησης ως προς προσόν του ύψους μεταξύ υποψηψίων ανδρών καιγυναικώνστη Σχολή Αστυψυλάκων καιστη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, και διαμορψώνεται…